ที่มาของกางเกงผ้าอ้อม

ที่มาของกางเกงผ้าอ้อม

กางเกงผ้าอ้อม  อันที่จริงก็ได้ถูกปรับปรุงมาในหลายรุ่นมาแล้ว จากแต่เดิมใช้ผ้าอ้อมมาพันรอบเป้าของเด็ก(Flat) เพื่อซึมซับฉี่ ซึ่งอาจจะยุ่งยาก และลำบากจนเกินไป รวมถึงไม่มีการปกป้องน้ำฉี่ที่อาจจะรั่วซึมมออกมาได้ พัฒนาการให้มีการใช้งานที่สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของคุณแม่และคุณลูกมากยิ่งขึ้น  จึงได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่ง มาเป็นหลายๆรุ่น อาทิ รุ่น ผ้าอ้อมพับเฉพาะ(Prefold) , กางเกงพร้อมผ้าอ้อมพับ(Diaper cover) และมาเป็น  กางเกงผ้าอ้อมแบบแผ่นสอด(Pocket Diaper) จนมาในปัจจุบันนี้ และยังได้รับความนิยมมาโดยตลอด เริ่มจากประเทศแถบอเมริกาและยุโรป และเนื่องด้วยต้องการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้ปล่อย กางเกงผ้าอ้อม(Cloth Diaper) รุ่นล่าสุดนั่นคือ กางเกงผ้าอ้อมแบบฟรีไซส์ (All in one diaper) ซึ่งจะได้รับความนิยมมากในแถบอเมริกาและได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในทวีปเอเชียแล้ว เนื่องจากคุณสมบัติที่มีข้อดีหลากหลายประการ จนมีหลายๆคนเกิดเป็นกระแส Cloth Diapers Addict แล้ว

 

ข้อแตกต่างระหว่างกางเกงผ้าอ้อมและกางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบใช้แล้วทิ้ง

กางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูป(ใช้แล้วทิ้ง) จะใช้การทำงานของเม็ดเจล สังเกตได้จากการจับที่บริเวณเป้าจะมีเม็ดคล้ายทรายอยู่ เมื่อตัวเม็ดเจลนี้โดนน้ำ ก็จะขยายตัวขึ้นเพื่อที่จะอุ้มน้ำไว้ เป็นการใช้งานแบบใช้แล้วทิ้ง โดยตัวกางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปในปัจจุบันจะมีอยู่หลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อต่างมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไป โดยทั้งหมดจะใช้หลักการเม็ดเจล เช่นเดียวกัน ซึ่งบางยี่ห้ออาจมีปัญหาผื่นแพ้ผ้าอ้อมพบในเด็กเล็กได้ ส่วนกางเกงผ้าอ้อมแบบซักได้ จะใช้เนื้อผ้าที่มีความต่างกันมาทำเป็นตัวกางเกง แล้วใช้ผ้าเสริมเพื่อให้อุ้มน้ำ ทำให้วัสดุทั้งหมดทำจากผ้าจึงให้สามารถซักได้ รวมถึงไร้กังวลเรื่องปัญหาผื่นผ้าอ้อมอีกด้วย ที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้ง กางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง จะมีการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดี จึงสามารถทำให้ก้นของน้องเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ง่าย ยิ่งหมักไว้หลายชั่วโมง